header34

V2 ÉPÍTÉSZIRODA KFT.

építészeti tervezés - passzívház tervezés - energetikai tanúsítás - látványtervezés

 Mennyibe kerül az energetikai tanúsítvány készítés?

 

Energetikai tanúsítványt kell készíteni arra az épületre amelyre teljesülnek az alábbi feltételek:

 • 50m2-nél nagyobb hasznos alapterület
 • évi 4 hónapnál hosszabb használatra tervezett épület
 • 2 évnél hosszabb használatra tervezett épület.
 • ha nem sorolható az épület jogszabállyal védetté nyilvánított, hitéleti, mezőgazdasági, műhely és egyes ipari épületek, valamint sátorszerkezetek közé .
2011. február 01., kedd 10:49

Teljes tevékenységlista

A V2 Építésziroda Kft. szolgáltatásai

 Szaktanácsadás

Szaktanácsadás keretében segítséget nyújtunk:

Építési telek kiválasztásban

 

Az, hogy milyen épületet lehet építeni egy telekre, nagyban függ az építési előírásoktól, a helyi szabályozástól a telek tájolásától és lejtésétől, valamint szűkebb környezetétől. Passzívházak és alacsony energiájú épületek tervezése esetén kifejezetten szükséges a megfelelő tájolású telek megtalálása.

Fontos, hogy telek vásárlásakor minden szempontot mérlegelni tudjunk, hiszen az ár fontos tényező, de önmagában nem minden. Sokszor találkozunk azzal, hogy a már megvásárolt telekre a Megrendelő elképzelései csak kompromisszumokkal valósíthatóak meg.

Meglévő épület megvásárlásában

Egy használt ingatlan értékének jelentős részét képezi a telken álló építmény. Egy épület értékét nagyban befolyásolják a bővítésben, az átalakításban, vagy a felújításban rejlő lehetőségek. A piaci árban ez sokszor nem valós értékkel szerepel. Egy energetikai szakértő felkésérse a vásárlás előtt hasznos információkat adhat az épület energiafelhasználásáról és a tervezéssel elérhető energiamegtakarításról.

Épület bővíthetőségének vizsgálatában

 

Meglévő épület vizsgálata a bővítés műszaki és gazdaságossági szempontokból. 

Tanulmányterv készítés

Az építészeti tervezés legelső szakasza, általában csak a Megbízó részére készül, nem egyszer az ingatlan megszerzése előtt.  Célja, hogy megvizsgálja az adott telek beépíthetőségét, vagy a meglévő épület átalakíthatóságát, vagy energiafelhasználásának csökkentését.

Tanulmányterv készítése nemegyszer megelőzi a telek vagy ingatlan megvásárlást is.

Bontási terv készítés

Épület részleges vagy teljes elbontását bemutató terv. A telken lévő meglévő épület bontása az érvényben lévő jogszabályok szerint engedély köteles. A bontási engedély megszerzésének feltétele az építész tervező által elkészített bontási terv. 

Vázlatterv készítés

Az építési engedélyezési tervet megelőző tervfázis. Általában 1:200, 1:500 lépékben készülő építész terv. Tervező a hatósági engedély előtti egyeztetésekhez és a tervezési koncepció véglegesítéséhez használja.

Ebben a tervfázisban már kialakul az épület mérete, jellemző formája és anyagfelhasználása, így már energetikai szemponbtól is vizsgálni kell az épületet, ami passzívház és alacsony energiájú épület esetén jelentős hangsúllyal bír. 

 Építési engedélyezési terv készítés

Az engedélyezési terv bemutatja a tervezett épület végső megjelenését, melyben energetikai számítás igazolja az előírások szerinti tervezést és bizonyítja az épület energiahatékonyságát. Ebben a tervfázisban már véglegesen meghatározásra kerül az épület energiafogyasztása, takarékossága.
Az engedélyezési terv az illetékes építési hatóságnak készül azzal a céllal, hogy az alapján a hatóság eldöntse, hogy a tervezett épület megfelel az építési szabályoknak, vagy sem.
Amennyiben megfelel a terv, úgy az ügyintézési határidő lejártát követően megadja az építési engedélyt.
A jogerős építési engedély alapján megkezdhető a kivitelezés, amennyiben az építtető az engedély kikötéseinek és egyéb jogszabályokban meghatározott kitételeknek megfelelt. Az építész feladata az építészeti tervezés itt nem ér véget. Az engedélyezési terv továbbdolgozásával a kiviteli tervezés alatt az építész mellett statikus, épületgépész, épületvillamossági és egyéb szakági tervező is bekapcsolódik a tervezésbe.

 Tender terv készítés

Jellemzően nagyobb léptékű beruházásoknál alkalmazzák, ahol a kiviteli terv készítése hosszabb ideig tart, és a beruházás előkészítését már a tervezés befejezése előtt el akarja kezdeni az építtető. A tender terv az építési engedélyezési tervek alapján nem teljes mértékben kidolgozott kiviteli tervdokumentációt és egy kiviteli terv részét is képező tervezői költségvetési kiírást tartalmaz. Általában a részlettervek és csomópontok tekintetében mutat kevesebbet, mint a kiviteli terv. 

 Kiviteli terv készítés

A kiviteli terv célja az, hogy az engedélyezett terveket az építész és társtervezők által együttesen továbbdolgozva egy olyan megfelelően részletes terv álljon rendelkezésre, amiből az épület szakszerűen megépíthető.

Pontos anyag meghatározásokat és részletes számításokat tartalmaz. A kivitelezés minden szereplője számára megadja mit, mennyit és hogyan kell beépíteni.
Kiviteli terv alapján lehet kiválasztani a megfelelő kivitelezőt, és ez alapján lehet elszámolni vele, hiszen az Építtető tudja mit kell számon kérni a vállalkozókon, vagy hogy mennyi felhasznált anyagot számolhatnak el.

 

Kiviteli terv nélkül a kőműves, a segédmunkás és a vízvezeték szerelő fogja eldönteni, hogy milyen kazán, milyen hőszigetelés, vagy éppen milyen ablakok kerüljenek az épületbe. Könnyen belátható, hogy a kivitelezőknek és az építetőnek ebben a helyzetben legtöbbször mások az érdekei és más a fontossági sorrend.

 

A kiviteli terv költsége a kivitelezés alatt sokszorosan megtérül. Kisebb épületek, családi házak esetében általában a megrendelőre van bízva, hogy készítettet kiviteli tervet, vagy sem.

Azt, hogy mikor és milyen tartalommal kell kiviteli tervet készíteni

 

 az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

 

tartalmazza.

 Megvalósulás terv készítés 

Az engedélyezési és kiviteli tervek alapján kivitelezett épületek szinte kivétel nélkül mindig mutatnak eltéréseket az eredeti építész és szakági tervektől. Ezeknek a módosításoknak a szerepeltetésére készül a megvalósulási terv, ami a használatbavételi engedélykérelemhez kötelezően benyújtandó munkarész. A használatbavételhez a megvalósulási terv részekén az építési hatósághoz kötelezően beadandó az elkészült épület energetikai tanúsítványa, amit energetikai szakértő, vagy tanúsító készít el. Bármilyen kivitelezés közbeni eltérés esetén a megvalósulási terv megléte az energetikai tanúsítvány elkészítésében kulcsszerepet játszik. A ilyenkor derül ki a Beruházó számára is, hogy a kivitelezés közben eszközölt módosítások milyen hatással voltak az épület energetikai besorolására. A megvalósulási terv a későbbi átalakítások és felújítások során is fontos szerepet játszik.

 

Költségvetési kiírás készítés

A tételes költségvetési kiírás általában a kiviteli terv részeként készül, de önmagában is készíthető egyszerűsített formában. Minden olyan előre látható költséget tartalmaz, ami adott munka elvégzéséhez szükséges. A költségvetési kiírás segítség lehet a kivitelező kiválasztásában és akár melléklete is lehet a kivitelezővel kötött szerződésnek. Konkrét anyag meghatározásokat tartalmaz.

 

Minta:

 

koltsegvetes

 

 

 

  Épületfelmérés 

Meglévő épület átalakítása és bővítése esetén amennyiben nem állnak rendelkezésre az erdeti és a meglévő állapot pontos tervei, úgy a tervezés ezzel kell, hogy kezdődjön. 

 

 Épületek energetikai tanúsítása

Energetikai tanúsítvány kiállítása egy olyan dokumentum készítését jelenti, ami az épület energiatakarékossági szintjéről tájékoztat minket, egy a tanúsított épülettel megegyező geometriájú épülethez viszonyított százalékos eltérés és az ahhoz rendelt betű megjelölésével.

 

kategoria

 

 Energetikai szakértés és pályázatkészítés 

Energia megtakarítást eredményező felújítások kiválasztása és a várható megtérülés becslése, továbbá a megfelelő műszaki megoldások, anyagok és szerkezetek meghatározása.

Az állami támogatások és aktuális pályázatokhoz szükséges dokumentáció elkészítése. 

Tervezői művezetés 

Egy épület kivitelezése közben adódó  a tervező szakértelmét igénylő problémák és módosítások esetén a tervező tervezői művezetés keretében nyújthat támogatást. Nem azonos a műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenységgel. 

  Építészeti látványtervezés

Épület külső vagy belső terének a valóságot imitáló bemutatása.

A terv vagy elképzelés megvalósítása előtt bemutatható vele az elkészült állapot.

A számítógépes modell:

3D_modell

A végleges kép:

 Vegleges_kep 

 

Kategória: Felső menü
2011. január 02., vasárnap 14:18

Az energetikai tanúsítás folyamata

Az energetikai tanúsítás folyamata

Az épület terveinek átvétele és a helyszíni szemle után az érvényben lévő jogszabályok alapján el kell végezni a számítást. A számítások alapján ki lehet kiállítani az Energetikai Tanúsítványt, majd továbbítani kell a Dokumentációs Központba.


A tanúsításhoz az alábbi adatokra van szükség :

Új épületnél

 • engedélyezési, kiviteli,megvalósulási tervek
 • építési engedélyezés terv részét képező Energetikai számítás
 • felelős műszaki vezető nyilatkozata arról, hogy az épület a kivitelezési dokumentáció és a hozzá tartozó energetikai számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőnek megfelelően valósult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épületgépészeti berendezéseket szerelték be

Meglévő épületnél

 • minél pontosabb terv, lehetőleg kiviteli, vagy megvalósulási terv
 • 2006 szeptember 1. után induló építési engedélyezési eljárás alapján épített épületnél az engedélykérelem részét képező energetikai számítás
 • amennyiben az épület pontos tervei, vagy a pontos rétegrendek nem ismertek, úgy pontos felmérést szerkezet gépészeti és elektromos rendszer azonosítást kell végezni.

 

Miért is készíttessem el lakásom/házam energetikai tanúsítványát ?  

A jogszabályban előírt eseteken túlmenően egy felújítás előtt is érdemes az energetikai tanúsítást elvégeztetni. Megtudja épülete energetikai besorolását, és a tervezett korszerűsítés fogyasztásra gyakorolt hatását. Amennyiben a korszerűsítés megfelelő javulást okoz az épület fogyasztásában, úgy pályázati forrásokból vissza nem térítendő támogatáshoz juthat, ezzel is csökkentve a megtérülési időt és a felújítás költségeit.
Pályázati forrásokból nem támogatott felújítás esetén is érdemes hozzánk fordulni, hiszen a tanácsaink alapján elvégzett megfelelő intézkedésekkel javíthat épületet fogyasztásán, így ingatlan értéke jelentősen nőhet, miközben az épület fenntartási költségei csökkennek.

 

Ha takarékoskodom a fűtéssel, akkor attól jobb lesz az épület energetikai besorolása?

 Nem, a tanúsításnál előre meghatározott úgynevezett standard fogyasztói magatartással számolunk. Ezzel kiküszöbölhető az, hogy egy olyan épület, ami az elmúlt években csak időszakosan, vagy egyáltalán nem volt használva jobb besorolást kapjon mint amilyen valójában.

2011. január 02., vasárnap 10:53

Ki lehet energetikai tanúsító ?

Ki lehet energetikai tanúsító ?


A Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnök Kamara jogosultsági vizsgát tett és névjegyzékbe felvett energetikai tanúsítói  és szakértői.

 

 Milyen épületekre kell energetikai tanúsítványt készíteni? 

Energetikai tanúsítványt kell készíteni arra az épületre amelyre teljesülnek az alábbi feltételek:

 • 50m2-nél nagyobb hasznos alapterületű épületre ( nem lakásra vonatkozik, ott is a teljes épület számít )
 • évi 4 hónapnál hosszabb használatra tervezett épület
 • 2 évnél hosszabb használatra tervezett épület.
 • ha nem sorolható az épület jogszabállyal védetté nyilvánított, hitéleti, mezőgazdasági, műhely és egyes ipari épületek, valamint sátorszerkezetek közé .
2010. december 30., csütörtök 15:22

Energetikai tanúsítás

Energetikai tanúsítvány kiállítása egy olyan dokumentum készítését jelenti, ami az épület energiatakarékossági szintjéről tájékoztat minket, egy a tanúsított épülettel megegyező geometriájú épülethez viszonyított százalékos eltérés és az ahhoz rendelt betű megjelölésével. A hiteles energetikai tanúsítvány egy úgynevezett HET számmal is rendelkezik, ami bizonyítja, hogy a tanúsítvány a jogszabályban előírt módon feltöltésre került egy központi adatbázisba.

kategoria

Kategória: Szolgáltatásaink

 Mikor kell energetikai tanúsítványt készíteni?

 

Jogszabály alapján:

Az épület energetikai jellemzőit e rendelet előírásai szerint - amennyiben nem rendelkezik hatályos energetikai tanúsítvánnyal - tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó

 

a) új épület építése;

b) meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás)

ba) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy

bb) egy évet meghaladó bérbeadása;

c) 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén

 

Összefoglalva:

 • 2009.01.01.-től minden új épület építés esetén a használatbavételi eljárás megindításához
 • 2011.12.31.-után minden meglévő épület eladása, vagy egy évet meghaladó bérbeadása esetén
 • továbbá tanúsítványt kell készíteni az energia megtakarításra irányuló pályázatoknál is

 

 

2010. december 27., hétfő 17:46

Energetikai tanúsítvány

 Energetikai tanúsítvány

Energetikai tanúsítvány: szokták  még épületenergetikai tanúsítvány, energia tanúsítvány, energiatanúsítvány néven is emlegetni.

A jogszabályban ez energia tanúsítvány pontos fogalma:

„Igazoló okirat, amely az épületnek (önálló rendeltetési egységnek, lakásnak) a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza.”

Az energiatanúsítvány olyan dokumentum, amit az épületenergetikai tanúsító vagy szakértő állít ki az épületről. Ez az energetikai tanúsítvány az épület energiatakarékossági szintjéről tájékoztat minket, egy a tanúsított épülettel megegyező geometriájú, az előírásoknak éppen megfelelő épülethez viszonyított százalékos eltérés és az ahhoz rendelt betű megjelölésével. Egy C kategóriánál rosszabb épület esetén tartalmaz olyan az energetikai tanúsító által javasolt beavatkozásokat, melyekkel az épület energiafogyasztása és energiatakarékossági szintje javítható.

10 különböző kategória van, a legjobbnak számító „A+”-tól egészen a legrosszabb „I” –ig. A+, A, B, C a jogszabályban megfogalmazott követelményeket teljesítő, míg a D, E, F, G, H, és I a sorrendben egyre inkább energiapazarló, a mai elvárásoknak nem megfelelő épület jelöli. Egy átlagos az 1970-es években épült családi ház általában „F” - "G" kategóriájú.

 

A + 

< 55 

Fokozottan energiatakarékos

A

56 - 75

Energiatakarékos

B

76 - 95

Követelménynél jobb

C

96 - 100

Követelménynek megfelelő

D

101 - 120

Követelményt megközelítő

E

121 - 150

Átlagosnál jobb

F

151 - 190

Átlagos

G

191 - 250

Átlagost megközelítő

H

251 - 340

Gyenge

I

341 <

Rossz

 minta energetikai tanúsítvány

minta tanusitvany icon

Amennyiben energetikai tanúsítványt szeretne készíttetni, esetleg energetikai tanúsítóra vagy energetikai szakértőre van szüksége úgy azt az ajánlatkérés oldalon jelezheti felénk.

Vállaljuk energiatanúsítvány kiállítását kedvező áron, rövid határidővel.

{source}<div class="fb-like" data-href="http://www.v2epitesz.hu/energetikai-tanusitvany" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="450" data-show-faces="true" data-action="recommend" data-colorscheme="dark" data-font="arial"></div>{/source}