header34

V2 ÉPÍTÉSZIRODA KFT.

építészeti tervezés - passzívház tervezés - energetikai tanúsítás - látványtervezés

Négy szobás földszintes energiatakrékos családi ház.

A tervezéskor a megrendelői igény egy egyszerű és modern megjelenésű épület volt.

A program szerint a nappali konyha étkező hármasától teljesen leválasztható hálószobákat tartalmazó szárnyat kellett kialakítani.

Fontos szempont volt a meghatározott építési költség mellett az energiatakarékosság és a a hosszú távon is alacsony költségekkel biztosítható fenntarthatóság.

A tervezett anyagokkal és gépészeti rendszerekkel az épület tervezés alapján és a valóságban is 50%-al kevesebb energiát fog fogyasztani, mint az akkori előírásoknak megfelelő épület.

Az épület energetikai: A+

Tervezés éve: 2010

 

2011. február 01., kedd 10:49

Teljes tevékenységlista

A V2 Építésziroda Kft. szolgáltatásai

 Szaktanácsadás

Szaktanácsadás keretében segítséget nyújtunk:

Építési telek kiválasztásban

 

Az, hogy milyen épületet lehet építeni egy telekre, nagyban függ az építési előírásoktól, a helyi szabályozástól a telek tájolásától és lejtésétől, valamint szűkebb környezetétől. Passzívházak és alacsony energiájú épületek tervezése esetén kifejezetten szükséges a megfelelő tájolású telek megtalálása.

Fontos, hogy telek vásárlásakor minden szempontot mérlegelni tudjunk, hiszen az ár fontos tényező, de önmagában nem minden. Sokszor találkozunk azzal, hogy a már megvásárolt telekre a Megrendelő elképzelései csak kompromisszumokkal valósíthatóak meg.

Meglévő épület megvásárlásában

Egy használt ingatlan értékének jelentős részét képezi a telken álló építmény. Egy épület értékét nagyban befolyásolják a bővítésben, az átalakításban, vagy a felújításban rejlő lehetőségek. A piaci árban ez sokszor nem valós értékkel szerepel. Egy energetikai szakértő felkésérse a vásárlás előtt hasznos információkat adhat az épület energiafelhasználásáról és a tervezéssel elérhető energiamegtakarításról.

Épület bővíthetőségének vizsgálatában

 

Meglévő épület vizsgálata a bővítés műszaki és gazdaságossági szempontokból. 

Tanulmányterv készítés

Az építészeti tervezés legelső szakasza, általában csak a Megbízó részére készül, nem egyszer az ingatlan megszerzése előtt.  Célja, hogy megvizsgálja az adott telek beépíthetőségét, vagy a meglévő épület átalakíthatóságát, vagy energiafelhasználásának csökkentését.

Tanulmányterv készítése nemegyszer megelőzi a telek vagy ingatlan megvásárlást is.

Bontási terv készítés

Épület részleges vagy teljes elbontását bemutató terv. A telken lévő meglévő épület bontása az érvényben lévő jogszabályok szerint engedély köteles. A bontási engedély megszerzésének feltétele az építész tervező által elkészített bontási terv. 

Vázlatterv készítés

Az építési engedélyezési tervet megelőző tervfázis. Általában 1:200, 1:500 lépékben készülő építész terv. Tervező a hatósági engedély előtti egyeztetésekhez és a tervezési koncepció véglegesítéséhez használja.

Ebben a tervfázisban már kialakul az épület mérete, jellemző formája és anyagfelhasználása, így már energetikai szemponbtól is vizsgálni kell az épületet, ami passzívház és alacsony energiájú épület esetén jelentős hangsúllyal bír. 

 Építési engedélyezési terv készítés

Az engedélyezési terv bemutatja a tervezett épület végső megjelenését, melyben energetikai számítás igazolja az előírások szerinti tervezést és bizonyítja az épület energiahatékonyságát. Ebben a tervfázisban már véglegesen meghatározásra kerül az épület energiafogyasztása, takarékossága.
Az engedélyezési terv az illetékes építési hatóságnak készül azzal a céllal, hogy az alapján a hatóság eldöntse, hogy a tervezett épület megfelel az építési szabályoknak, vagy sem.
Amennyiben megfelel a terv, úgy az ügyintézési határidő lejártát követően megadja az építési engedélyt.
A jogerős építési engedély alapján megkezdhető a kivitelezés, amennyiben az építtető az engedély kikötéseinek és egyéb jogszabályokban meghatározott kitételeknek megfelelt. Az építész feladata az építészeti tervezés itt nem ér véget. Az engedélyezési terv továbbdolgozásával a kiviteli tervezés alatt az építész mellett statikus, épületgépész, épületvillamossági és egyéb szakági tervező is bekapcsolódik a tervezésbe.

 Tender terv készítés

Jellemzően nagyobb léptékű beruházásoknál alkalmazzák, ahol a kiviteli terv készítése hosszabb ideig tart, és a beruházás előkészítését már a tervezés befejezése előtt el akarja kezdeni az építtető. A tender terv az építési engedélyezési tervek alapján nem teljes mértékben kidolgozott kiviteli tervdokumentációt és egy kiviteli terv részét is képező tervezői költségvetési kiírást tartalmaz. Általában a részlettervek és csomópontok tekintetében mutat kevesebbet, mint a kiviteli terv. 

 Kiviteli terv készítés

A kiviteli terv célja az, hogy az engedélyezett terveket az építész és társtervezők által együttesen továbbdolgozva egy olyan megfelelően részletes terv álljon rendelkezésre, amiből az épület szakszerűen megépíthető.

Pontos anyag meghatározásokat és részletes számításokat tartalmaz. A kivitelezés minden szereplője számára megadja mit, mennyit és hogyan kell beépíteni.
Kiviteli terv alapján lehet kiválasztani a megfelelő kivitelezőt, és ez alapján lehet elszámolni vele, hiszen az Építtető tudja mit kell számon kérni a vállalkozókon, vagy hogy mennyi felhasznált anyagot számolhatnak el.

 

Kiviteli terv nélkül a kőműves, a segédmunkás és a vízvezeték szerelő fogja eldönteni, hogy milyen kazán, milyen hőszigetelés, vagy éppen milyen ablakok kerüljenek az épületbe. Könnyen belátható, hogy a kivitelezőknek és az építetőnek ebben a helyzetben legtöbbször mások az érdekei és más a fontossági sorrend.

 

A kiviteli terv költsége a kivitelezés alatt sokszorosan megtérül. Kisebb épületek, családi házak esetében általában a megrendelőre van bízva, hogy készítettet kiviteli tervet, vagy sem.

Azt, hogy mikor és milyen tartalommal kell kiviteli tervet készíteni

 

 az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

 

tartalmazza.

 Megvalósulás terv készítés 

Az engedélyezési és kiviteli tervek alapján kivitelezett épületek szinte kivétel nélkül mindig mutatnak eltéréseket az eredeti építész és szakági tervektől. Ezeknek a módosításoknak a szerepeltetésére készül a megvalósulási terv, ami a használatbavételi engedélykérelemhez kötelezően benyújtandó munkarész. A használatbavételhez a megvalósulási terv részekén az építési hatósághoz kötelezően beadandó az elkészült épület energetikai tanúsítványa, amit energetikai szakértő, vagy tanúsító készít el. Bármilyen kivitelezés közbeni eltérés esetén a megvalósulási terv megléte az energetikai tanúsítvány elkészítésében kulcsszerepet játszik. A ilyenkor derül ki a Beruházó számára is, hogy a kivitelezés közben eszközölt módosítások milyen hatással voltak az épület energetikai besorolására. A megvalósulási terv a későbbi átalakítások és felújítások során is fontos szerepet játszik.

 

Költségvetési kiírás készítés

A tételes költségvetési kiírás általában a kiviteli terv részeként készül, de önmagában is készíthető egyszerűsített formában. Minden olyan előre látható költséget tartalmaz, ami adott munka elvégzéséhez szükséges. A költségvetési kiírás segítség lehet a kivitelező kiválasztásában és akár melléklete is lehet a kivitelezővel kötött szerződésnek. Konkrét anyag meghatározásokat tartalmaz.

 

Minta:

 

koltsegvetes

 

 

 

  Épületfelmérés 

Meglévő épület átalakítása és bővítése esetén amennyiben nem állnak rendelkezésre az erdeti és a meglévő állapot pontos tervei, úgy a tervezés ezzel kell, hogy kezdődjön. 

 

 Épületek energetikai tanúsítása

Energetikai tanúsítvány kiállítása egy olyan dokumentum készítését jelenti, ami az épület energiatakarékossági szintjéről tájékoztat minket, egy a tanúsított épülettel megegyező geometriájú épülethez viszonyított százalékos eltérés és az ahhoz rendelt betű megjelölésével.

 

kategoria

 

 Energetikai szakértés és pályázatkészítés 

Energia megtakarítást eredményező felújítások kiválasztása és a várható megtérülés becslése, továbbá a megfelelő műszaki megoldások, anyagok és szerkezetek meghatározása.

Az állami támogatások és aktuális pályázatokhoz szükséges dokumentáció elkészítése. 

Tervezői művezetés 

Egy épület kivitelezése közben adódó  a tervező szakértelmét igénylő problémák és módosítások esetén a tervező tervezői művezetés keretében nyújthat támogatást. Nem azonos a műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenységgel. 

  Építészeti látványtervezés

Épület külső vagy belső terének a valóságot imitáló bemutatása.

A terv vagy elképzelés megvalósítása előtt bemutatható vele az elkészült állapot.

A számítógépes modell:

3D_modell

A végleges kép:

 Vegleges_kep 

 

Kategória: Felső menü
2011. január 19., szerda 14:30

Tervezés folyamata

Építészeti tervezés menete és a teljes folyamat leírása

 • Tervezési program összeállítása

Az első gondolattól a megvalósult épületig tartó folyamat első lépése egy kellőképpen részletes és jól átgondolt tervezési program. Egy megfelelő program tartalmazza az épület elsődleges funkcióját, a fontosabb helyiségek listáját és kapcsolatát a becsült alapterületekkel, az épülethasználó emberek tervezett létszámát.

 • Építész kiválasztása

Ha sikerült a tervezési programot építtető részéről összeállítani, akkor az alapján lehet az építészektől tervezési ajánlatot kérni.
Javasolt áttanulmányozni az építészek referenciáit és hasznos lehet egy személyes találkozó is, hiszen az építtetővel történő együttműködéshez elengedhetetlen, hogy egy jó partneri viszony tudjon kialakulni a két fél között.

 • Telek kiválasztása

Ha ismert a tervezési programból az épület léptéke és találtunk 2-3 olyan szóba jöhető telket, ami megfelel az elvárásainknak, akkor elérkezett az idő arra, hogy az építész segítségét kérjük.

 • A telek adottságainak felmérése

A telek pontos magassági és vízszintes felmérése földmérő által.
Talajmechanikus megvizsgálja a talajviszonyokat próbafúrásokkal és laborvizsgálatokkal. Az eredmények alapján lehet az épület alapozását, pontosan és gazdaságosan meghatározni.
Amennyiben a telken építmény áll, úgy azt fel kell mérni legyen szó akár bővítésről, átalakításról vagy bontásról.
Javasolt már ekkor a telken található nagyobb fák felmérése is.

 • Vázlatterv készítése

A megbízó és az építész közösen továbbgondolják a tervezési programot. Ez akár több egyeztetést is magába foglaló folyamat, aminek vége egy olyan terv, ami bemutatja az épület jelentősebb térkapcsolatait, tömegformálását és környezethez való viszonyát. A vázlatterv már alkalmas lehet hatósággal történő egyeztetésre is.

 • Építési engedélyezési terv készítése

Az engedélyezési terv bemutatja a tervezett épület végső megjelenését.
Az engedélyezési terv az illetékes építési hatóságnak készül azzal a céllal, hogy az alapján a hatóság eldöntse, hogy a tervezett épület megfelel az építési szabályoknak, vagy sem.

 • Engedélyezési eljárás

A beadott engedélyezési tervdokumentációt az építési hatóság, esetenként a főépítész és az illetékes szakhatóságok megvizsgálják, és amennyiben megfelel a terv, úgy az ügyintézési határidő lejártát követően megadják az építési engedélyt.
A jogerős építési engedély alapján építtető megszerezte az építés jogát az adott telekre.

 • Tender terv

Jellemzően nagyobb léptékű beruházásoknál alkalmazzák, ahol a kiviteli terv készítése hosszabb ideig tart, és a beruházás előkészítését már a tervezés befejezése előtt el akarja kezdeni az építtető. A tender terv az építési engedélyezési tervek alapján nem teljes mértékben kidolgozott kiviteli tervdokumentációt és egy kiviteli terv részét is képező tervezői költségvetési kiírást tartalmaz. Általában a részlettervek és csomópontok tekintetében mutat kevesebbet, mint a kiviteli terv.

 • Kiviteli terv

Az építési engedéllyel rendelkező tervek alapján készülő tervfajta. Mivel ez engedélyezési terv nem tartalmaz kellőképpen részletes műszaki információt, így a kivitelezés jellemzően csak engedélyezési terv alapján nem lehetséges. A kiviteli terv pontosítja a műszaki megoldásokat és azt, hogy mit miből, hogyan és milyen sorrendben kell megcsinálni. Amennyiben készült tenderterv, úgy a kiviteli terv annak a kibővített változata. Egyszerűbb és kisebb léptékű épületeknél jogszabály nem követeli meg komplett kiviteli tervet készítését.

 • Kivitelezés

A jogerős építési engedély és a kiviteli terv alapján lehet a kivitelezést megkezdeni és felépíteni az épületet. A beruházó, a műszaki ellenőr a felelős műszaki vezető és a beruházás lebonyolító mellett egyes műszaki kérdések eldöntésében a tervező is rész szokott venni tervezői művezetés címén.

 • Megvalósulási terv

Az esetleges építés közbeni eltéréseket a kiviteli tervekre fel kell vezetni, és a használatbavételi engedélykérelemhez mellékelni kell. A megvalósulási terv készítését az is indokolja, hogy ezen a terven a ténylegesen kivitelezett megoldások és állapotok láthatóak, így a későbbiekben bárminemű bontás és feltárás nélkül minden információ az építtető birtokában van.

 • Használatbavételi engedély megszerzése

A megvalósulási terv mellett a használatbavételi engedélyhez a felelős műszaki vezetői nyilatkozat mellett az épület energetikai tanúsítványát is el kell készíteni és mellékelni kell. Az épület energetikai tanúsítványa „C” vagy annál jobb minősítést kell, hogy elérjen.

Kategória: Építészet

Szandbauer Valter vagyok, a V2 Építésziroda Kft. ügyvezető igazgatójaként üdvözlöm.

Teljes körű építészeti tervezés mellett  energetikai szakértő és energetikai tanúsító képesítéssel, energetikai minőségtanúsítványokat és energetikai szakértések készítésével is foglalkozunk.

2013 óta Minősített passzívház tervező vagyok.

Amennyiben

 • építész tervezőt keres - családi ház, passzívház, társasház, középület, ipari épület tervezéséhez , vagy építész tanácsát kéri ingatlan / telek vásárlásához, felújításhoz, bővítéshez, átalakításhoz, energiatakarékosabbá vagy akár alacsony energia igényű épület  -té történő átalakításhoz
 • passzívház tervezőt keres - aki PHPP számítással alátámasztva tervezi meg minősített passzívház épületét
 • energetikai tanúsítót keres - építési engedélyezési tervhez, használatbavételi engedély megszerzéséhez, ingatlana eladáshoz szükséges energetikai tanúsítvány kiállításához
 • energetikai szakértőt keres - energiamegtakarításra irányuló pályázatok állami támogatásainak igénybevételéhez, vagy jelentős energiamegtakarítást eredményező felújításhoz előírt vagy ajánlott energetikai tanúsítványhoz és energetikai szakvéleményhez, esetleg hőhídszámításra, vagy penészesedési kockázatelemezésre van szüksége
 • fotorealisztikus látványtervet szeretne - építész vagy belsőépítész terveihez, mert szüksége van elképzelése 3 dimenziós számítógépes megvalósítására, bemutatására

akkor jó helyen jár.

Építészirodánk teljes körű szakági tervezéssel vállalja családi házak, alacsony energiaigényű épületek, passzívházak, társasházak, középületek és ipari épületek építészeti tervezését a telek kiválasztásától egészen a használatbavételben való közreműködésig. Elkötelezett hívei vagyunk az energiatakarékos, alacsony energiájú és passzívház épületeknek. Hiszünk abban, hogy a jelenlegi energiapazarló épületek ideje lejárt, a jövőt egyértelműen az extrém alacsony energiaigényű épületek és a passzívházak jelentik. Ma már nem csak hosszútávon gondolkodva kell energiatakarékosságra törekedni.

Ne feledje minden a tervezésnél dől el, hiszen a fel nem használt energia a legolcsóbb energia.

Nálunk nem csak egy építész tervet, hanem átfogó tanácsadást és komplex szolgáltatást kap, hogy mind építészetileg, mind üzemeltetési és fenntarthatósági szempontokból valóban értékálló épületet hozhasson létre.

Szolgáltatásainkról bővebb információkat a szolgáltatásaink menüpont alatt kaphat.

 

Kategória: V2 építész
2010. december 17., péntek 16:42

Rólunk

 Rólunk

2003-  Archi-W Bt megalakulása családi vállalkozásként - két ember közös célokkal és az alkotás örömével

Következtek a tanulás, a munka, és a fejlődés évei, sok kisebb- és nagyobb tervezési munka kapcsán szerzett rengeteg tapasztalattal.
Kis irodánk ellenére széles tervezési portfólióval rendelkezünk (családi házaktól a műemlék épületekig), mert cégünk napi szinten más építész irodákkal dolgozott karöltve szoros vállalkozásban.
Irodánk cca 7 éves működése során társtervezőként megtervezett épületei bizonyítják a folyamatos megbízói bizalmat, ezzel szakmai megbízhatóságunkat igazolva.

 

2010-  V2 Építésziroda Kft. alakulása

A továbblépés, és az önállósodás éve az energiahatékonyság jegyében

A társasági forma váltását, a V2 Építésziroda megalakítását az időközben jelentkező megbízói igények kiszolgálása tette szükségessé. A célok és az elvek megmaradtak, de a jövőkép átalakult, a kitűzött irányvonal a fokozott energiahatékonyság.

Irányvonalunk és célunk továbbra is az, hogy állandó szak- és társtervező kollégáinkkal együttműködve megbízóink igényeit minél magasabb szinten kielégítsük, az építészeti igényesség megtartása mellett.
Társtervezőinkkel a több éves múltra visszanyúló szakmai és baráti együttműködés és az ők önálló szakmai tevékenysége is mind garancia munkáink sikerességére.

Kategória: Felső menü